חרבות ברזל

תעסוקה שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בעקבות מצב המלחמה בישראל

קובץ PDF להורדה

שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים

כל זכות - זכויות במהלך מלחמת חרבות ברזל

מוצרי הגנה בסייבר ושירותים לארגונים במשק הישראלי

סיכום זום להב למודדים

ניתן להוציא עובדים לחל״ת בתקופת המלחמה.

עובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בתנאים הבאים:

1. הוצאה לחל”ת ביוזמת המעסיק ובהסכמת העובד – לצרף אישור מעסיק.

2. תקופת החל”ת היא 30 ימים לפחות.

3. אם נותרו לעובד ימי חופשה אצל המעסיק, יקבל דמי אבטלה רק בסיום ימי החופשה.

4. מעל גיל 20 שנים, ועדיין לא הגיעו לגיל 67 שנים.