רשימת קישורים שימושיים

טופוקד
גובמפ
אתר התכניות של רמ”י (תב”ע)
תכניות מתאר ארציות
הכרזות נתיבי ישראל
בנג”ל
תצפית
מינהל התכנון תכניות
מפות GOOGLE
פקודת המדידות
חוקים רלוונטיים ותקנות מיפוי
איתור נסח טאבו
איתור ילקוטי פרסומים
איתור קובץ תקנות
יש לכם קישור מומלץ?

שלחו למייל alsi@alsi.org.il