תשלום: דמי חבר - מודד שכיר שנה ראשונה ושנייה

דמי חבר לשנת 2024: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2024 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

150