תשלום: דמי חבר - מודד עצמאי

דמי חבר לשנת 2024: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2024 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

1,600