תשלום: דמי חבר - מודד עצמאי

דמי חבר לשנת 2023: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2023 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

1,600