תשלום: דמי חבר - מודד עצמאי שנה ראשונה ושנייה

דמי חבר לשנת 2023: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2023 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

800