תשלום: דמי חבר - חבר פנסיונר שעובד

דמי חבר לשנת 2024: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2024 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

600