תשלום: דמי חבר - חבר נספח

דמי חבר לשנת 2021: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2021 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

300