קורס תכנון, מיפוי ורישום בתלת ממד – מחזור 3

תאריך

14/11/2022

שעה

15:00

פרטי המקום

יקבע בהמשך

נושאי הקורס יכללו:

  1. הליך שיחזור הגבולות מחומר ביסוס: פנקסי שדה, גיליון שדה, גרפי, אנלוגי, רשת עצמית, רשת ישנה, רשת חדשה, רשת תקפה
  2. ליווי תוכניות מפורטות על ידי המודד בהיבט הרישומי – התהליך התכנוני מהווה את הבסיס לתהליך הקנייני. במסגרת הכנת התכנית המפורטת נדרש לקבוע את גבול התכנית בין היתר תוך שיקולים קנייניים ( בעלים, מקרקעין מוסדרים או לא, סוג הרישום ועוד) . קורס זה יפרט את תהליכי העבודה של המודד בהתייחס לסוג התכנית לרבות הכנת טבלאות לפי תקנות התכנון והבניה.
  3. קדסטר תלת ממדי – תיקון 33 לחוק המקרקעין אפשר עירוב שימושים במרחב תוך הפרדת בעלויות. לצורך רישום זכויות קניין נדרש להכין ולאשר תכנית תלת ממדית לצורכי רישום ( תמ”ר). הקורס מסביר את העקרונות לקדסטר תלת ממדי בישראל, מתאר את המקרים השונים ומקנה מיומנויות וידע מעשיים בהכנת תמ”ר לרבות היכרות עם מפרט המיפוי הלאומי.

שעות לימוד: 45 שעות
מספר מפגשים: 11 מפגשים
קהל יעד: מודד מוסמך , עובדי משרד, שמאי , עו”ד

עלות למשתתף חבר לשכה                     4,400      ש”ח               (לכל הקורס 11 מפגשים)          

עלות למשתתף (לא חבר):                       4,800      ש”ח

עלות למשתתף לחלק הראשון של הקורס: 3,500    ש”ח

סילבוס לקורס תכנון, מיפוי ורישום בתלת ממד. מחזור 3

תאריך שעות

נושא השיעור

מרצה

7.11.2022

יום שני  

מפגש מספר 1מרשם המקרקעין והליכי רישום פרצלציות וסוגיהן

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

רועי בר

15:15 – 16:45

המרשם: הרישום הטורקי (קושאן), פנקס השטרות המנדטורי, פנקסי המקרקעין, פנקס הבתים המשותפים

הסדר מקרקעין: הליכי הסדר עפ”י פקודת הסדר זכויות במקרקעין, התשכ”ט-1969 |עקרונות המרשם עפ”י שיטת טורנס | משמעות הסדר המקרקעין לזכויות הקניין | ייחודה של פקודת ההסדר בדיני הקניין | מה בין הסדר לפרצלציה

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·         מהות פעולת איחוד וחלוקה של חלקות

·         רישום הפרדה עפ”י סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)

·         רישום פרצלציה רצונית עפ”י פרק ד’ לחוק – סעיפים 139 – 143 לחוק

·         רישום תכניות איחוד וחלוקה בהסכמה וללא הסכמת הבעלים על פי פרק ג’ סימן ז’ – סעיפים 119-128 לחוק

·         תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה) התשס”ט-2009

 14.11.2022

יום שני

מפגש מספר 2 – קדסטר תלת ממדי, מבוא

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

שמעון ברזני

15:15 – 16:45

·     עליית הצורך בשימוש בתת הקרקע והקשיים בדיני המקרקעין והקדסטר לפי חוק המקרקעין הישן ( התשכ”ט-1969)

·     פסק הדין בע.א. 119/01 פרץ אקונס נגד מדינת ישראל (עליון)

·     דוח מו”פ קדסטר תלת ממדי 2004

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

 

·     מעבר מעולם דו ממדי לתלת ממדי

·     פיילוט לקדסטר תלת ממדי-דוגמאות (גבעת מרדכי, מנהרות הכרמל)

·     שלב א’ -קדסטר תלת ממדי יישומי

·     שלב ב’- פורטל התלת ממד של ישראל


 

 21.11.2022

יום שני

מפגש מספר 3 – התכנון התלת ממדי בעיני מתכננים ויזמים

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

גיל שנהב

15:15 – 16:45

·     יתרונות התכנון התלת ממדי

·     פתרונות אדריכליים לבעיות הציפוף, שטחי הציבור ועירוב שימושים

·     יתרונות המרחב הציבורי בתכנון תלת-ממדי

·     פרויקטים מורכבים (מע”ר מודיעין, שד’ בגין י-ם, מתחם קריית הממשלה תל אביב)

·     פתרונות לסוגיות יום-יומיות בתלת ממד (חניון פרטי מתחת שצ”פ/דרך וכו’)

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

שרית דנה

17:15 – 18:45

·     תכנון תלת ממדי לרכבת הקלה-נת”ע, מטרו

·     תכנון התלת ממדי בנתיבי אילון

·     סוגיות משפטיות ושמאיות בהפקעות לצרכי תשתית תחבורה

·     יתרונות התכנון התלת ממדי בניצול הקרקע ובעלויות הפרויקט

·     הכללים הסטטוטוריים ליצירת חלקה מרחבית וטווח ההרחקה

 28.11.2022

יום שני

מפגש מספר 4 – התכנון התלת ממדי בעיני מוסדות התכנון

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

יאשי סער, עמית מורלי

15:15 – 16:45

·     ההסדר הסטטוטורי בתיקון 127 לחוק התכנון והבניה

·     פוטנציאל התכנון הרב שכבתי:

רכבת קלה/מטרו/מנהרות תשתית | פרויקטים מקומיים – חניונים/שצ”פ/שב”צ | קרוי מחלפים/דרכים ראשיות לניצול עירוני

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     פרויקטים מורכבים  בעירוב מגזר פרטי וציבורי

·     המסמכים התכנוניים בתכנון תלת ממדי במבא”ת ותכולתם

·     הרשאות לאישור מפות קדסטר תלת ממדי עפ”י הדין

·     הערכות נדרשת במוסדות התכנון-כח אדם, מחשוב, הסמכות

·     הצגת תכנית בתלת ממד, בהפקדה או בתוקף, הערוכה על פי סעיף 138 א’ בחוק התכנון והבניה (תיקון מספר 127 ) ועל פי תקנות התכנון והבניה (רישום מגרש תלת מימד) מיום 25.6.2020 על כל מסמכיה כפי שנקבע בחוק ובתקנות.


 

5.12.2022

יום שני

מפגש מספר 5 – המרשם התלת ממדי

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

גיתית שומכר

15:15 – 16:45

·     סוגי חלקות תלת ממדיות

·     העקרונות המשפטיים לחלקה תלת ממדית (עסקאות, שעבודים, חכירות וכו’)

·     הגשת בקשות לרישום פרצלציות תלת ממדיות

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     סוגי חלקות תלת ממדיות

·     העקרונות המשפטיים לחלקה תלת ממדית (עסקאות, שעבודים, חכירות וכו’)

·     הגשת בקשות לרישום פרצלציות תלת ממדיות

 12.12.2022

יום שני

מפגש מספר 6 – שמאות בעולם רישום תלת ממדי

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

אוהד עיני

15:15 – 16:45

·     הערכות שווי נכסים בתלת ממד – עקרונות ושיטות שומה אפשריות

·     פיצויי הפקעת מקרקעין בתלת ממד – עקרונות הערכת השווי, הגבלות סטטוטוריות נדרשות על חבות הפיצויים

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     תביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 בתלת ממד – עקרונות שומה וסעיף 200

·     תכניות איחוד וחלוקה בתלת ממד – עקרונות ההקצאה והערכת השווי הנכנס והיוצא

·     הקווים המנחים של השמאי הממשלתי לזכויות בתת-הקרקע


26.12.2022

יום שני

מפגש מספר 7 – התכנון והרישום התלת ממדי בעיני רשות מקרקעי ישראל

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

אטי בן עטר

15:15 – 16:45

·     התייחסות במכרזי שיווק מקרקעין לתלת ממד והגבלת זכויות

·     התייחסות בהסכמי חכירה עתידיים לתלת ממד וזכויות המדינה

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     הפקעות מדינה בתלת-ממד – טכניקות פרסום, רישום ופיצוי

·     הרפורמה במקרקעי ישראל – דו”ח ועדת רונן – מבט לעתיד לאור תלת ממד


 

9.1.2023

יום שני

מפגש מספר 8 – יצירת קדסטר תלת ממדי (מודדים בלבד)

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

שמעון ברזני

15:15 – 16:45

·         חקיקה תקינה

·         הנחיית המנהל ד20. מדידה והכנת תמ”ר

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     תנאים לאישור תמ”ר

·     מקרים להכנת תמ”ר

16.1.2023

יום שני

מפגש מספר 9 – תכנית תלת ממדית לצרכי רישום (מודדים בלבד)

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

קסניה חסנשין

15:15 – 16:45

·     תכולת תכנית תלת ממדית לצרכי רישום (תמ”ר) – תשריט ומודל תלת ממדי

·     מפרט למיפוי לאומי. הרחבה לקדסטר תלת ממדי

·     עריכת תמ”ר

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

חברה חיצונית

17:15 – 18:45

·     הצגת העבודה בסביבת CAD בתלת ממד

·     הצגת פעולות להכנת תמ”ר

23.1.2023

יום שני

מפגש מספר 10 – קדסטר תלת ממדי יישומי (מודדים בלבד)

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

קסניה חסנשין

15:15 – 16:45

·     תהליך העבודה בהכנת תמ”ר

·     שלבי הכנת תמ”ר- מגדיר משימות

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

17:15 – 18:45

·     הצגת מפות דוגמה

·     הצגת תשריט חלוקה קרקע תלת ממדי


 

30.1.2023

יום שני

מפגש מספר 11 – קדסטר תלת ממדי יישומי (מודדים בלבד)

 

15:00 – 15:15

התכנסות ושתיה קלה

קסניה חסנשין,

בשאר פאהום

15:15 – 16:45

·     הצגת פיילוט (פרויקט צומת בייט, פרויקט מרכז מודיעין, דרך תת-קרקעית במתחם שרונה, פרויקט מנהרת כביש 16) – תהליך העבודה, אתגרים

·     מערכת שיקולים וקבלת החלטות

·     הצגת פרויקט הכנת תמ”ר מנהרת הכרמל

16:45 – 17:15

הפסקה וכיבוד קל

חברה חיצונית

17:15 – 18:45

·     הצגת יישום “GEOTAMAR” להכנת תמ”ר

 

האירוע הסתיים

פרטי המקום

  • יקבע בהמשך

מתי זה קורה?

  • 14/11/2022 15:00   -   18:45