קורס הכנת תצ”ר – מחזור 5 (מאי 2021)

תאריך

27/05/2021

שעה

09:00

פרטי המקום

מיי קמפוס (My Campus)

לשכת המודדים המוסמכים שמחה להודיע על פתיחת המחזור החמישי!
הקורס יתקיים במיי קמפוס, ברחוב הלח”י 31 ,בני-ברק,

תנאי כניסה לכיתה: חיסון/תעודת מחלים, מחשב נייד + תוכנת אוטוקאד.
8 מפגשים, אחת לשבוע, בין השעות: 09:00-14:00 בכיתת מחשבים.

מטרת הקורס:
הכנת תכנית לצרכי רישום.
הכרת ההנחיות הרלוונטיות להכנה ועריכת תכנית לצרכי רישום.
העמקת הידע בניתוח והבנה תכניות בנין עיר.
יצירת סדר פעולות התואם למסמכי תכניות בנין עיר.
עריכת מסמכי התצ”ר לצורך קבלת אישור “תכנית כשרה לרישום”
הכרת מאגרי המידע השונים לטיפול בתב”עות ובחומר הביסוס לתצ”ר.
עריכת תרשים שחזור גבולות.

שיטת הלימוד:
פגישה שבועית בכיתת לימוד בבני ברק, המצויידת במחשבים עם תוכנות אוטוקאד.
בכל שיעור יפתרו תכניות, ככל שניתן, לאחר הס בר מעמיק על מסמכי התב”ע.

מהלך הפגישות:
הסבר רחב על מסמכי התב”ע והשפעתם על הכנת התצ”ר
דיון לעניין אופן ואופי בניית התצ”ר ופתרונו.
תרגול בהכנת התצ”ר.
הצגת פתרון המתרגל.

קריאה והבנה של חומר העזר לשחזור גבולות:
גיליון שדה, פנקס שדה,מפה טופוגרפית להיתר בניה,תשריט חלוקה
גוש בתהליך הסדר,תצ”ר בתהליך הכנה וביקורת,גוש קמ”ק,פסק דין.

עלות למשתתף בקורס, לחבר לשכת המודדים : 4800 ש”ח
שליטה בתוכנת אוטוקאד היא תנאי להרשמה לקורס

סילבוס:

מס’
מפגש
תאריךפרוט נושאי הלימודשם המרצה שעות הלימודמס’
השעות
1 27.5.2021 דברי פתיחה
סקירת תהליך הכנת תצ”ר

קריאה והבנה של תב”ע.

תרגול בסיסי בשחזור גבולות, ובהתאם להוראות התב”ע
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
203.06.2021פרק ד’-המשך מצגת והכרת מאגרי המידע השונים.

סקירת הנחיית המנהל ד8 .מדידה והכנת תצ”ר.

תרגול יצירת קובץ חלוקה, כולל טבלאות.
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
310.06.2021התמרת קוארדינטות
סיווג נק’ גבול

המשך סקירת הנחיית המנהל ד8 . מדידה והכנת תצ”ר.

תרגיל בדגש על התמרת רשתות, פתרון תצ”ר פרק ג’ סימן ז’ בהתאם
לתב”ע תקנון וטבלאות איזון והקצאה.
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
417.06.2021כתיבת פרשה טכנית

סקירת הנחיית המנהל ד6. שחזור גבולות של חלקות רשומות

תרגיל בדגש סדר פעולות נכון, פתרון תצ”ר פרק ג’ סימן ז’
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
524.06.2021תת”ג, שחזור גבולות של חלקות רשומות.

סקירת הנחיית המנהל ד6. שחזור גבולות של חלקות רשומות

תרגיל
פתרון סוגיות מורכבות בתצ”ר, כולל העברה מגוש לגוש ויצירת גוש חדש.
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
601.07.2021הקלה בשחזור חלקות חצויות,הקלה בעדכון מדידה, הקלה בסימון גבולות.
הארכת תוקף תצ”ר.

תרגיל
טיפול בחלקה חצויה ואופן טיפול בגבולות החלקה חצויה.
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
708.07.021מדידה קוטבית של נק’ גבול ופרטים, מדידת של נק’ גבול ופרטים ב-RTK

סקירת הנחיית המנהל ד11 .ביקורת תצ”ר ותת”ג

תרגיל בית מסכם לדיון ופתרון לפגישה מסכמת.
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5
815.7.2021סיכום קורס והשלמות

תרגיל
השלמות ופתרון תרגיל מסכם.

סיום הקורס – חלוקת תעודות
אלון וידר09:00-10:30
הפסקה 10 דק’
10:40-12:00
הפסקה 30 דק’
12:30-14:00
5

התחל הזמנה:

כרטיסים:

חבר לשכה
20 נותרו:
בחר כמות:
מחיר לכרטיס: 4,800
לא חבר לשכה
20 נותרו:
בחר כמות:
מחיר לכרטיס: 5,500
כמות כרטיסים: מחיר לתשלום:

פרטי המקום

 • מיי קמפוס (My Campus)
 • לח"י 31
 • בני ברק

מתי זה קורה?

 • 27/05/2021 09:00 - 14:00
 • 03/06/2021 09:00 - 14:00
 • 10/06/2021 09:00 - 14:00
 • 17/06/2021 09:00 - 14:00
 • 24/06/2021 09:00 - 14:00
 • 01/07/2021 09:00 - 14:00
 • 08/07/2021 09:00 - 14:00
 • 15/07/2021 09:00 - 21:00

View All Date

Hide All Date