סדנה לרשויות מקומיות

תאריך

01/05/0024

שעה

09:30

פרטי המקום

בית העובד (חברת החשמל)

המפגשים יתקיימו בשעות הבוקר, בין השעות 13:30 – 09:30
פגישה פיזית בכיתת לימוד, למידאי ה שית ומעמיקה
נדרש: מחשב נייד (לא חובה.)
מהלך הפגישות:
הסבר רחב על מסמכי התב”ע והשפעתם על בדיק ת התצ”ר לעניין התאמתו לתב”ע
ובדיקת היתכנות הרישום של התצ”ר בלשכת רישום הקרקעות.
קריאה והבנה של חומר העזר: גיליון שדה, מפה טופוגרפית להיתר בניה,
תכנית בנין עיר פרק ג’/פרק ד’, הסכמי שיתוף, תשריטי בית משותף, תשריטי חלוקה, וכו… .
תנאי לפתיחת הקורס : 25 משתתפים
מיקום הקורס: בנשר, בית העובד )חברת חשמל( .
נושאי הקורס:
• ניתוח והבנה של תכנית לצרכי רישום
• הכרת ההנחיות הרלוונטיות להכנה ועריכת תכנית לצרכי רישום
• העמקת הידע בניתוח והבנה תכניות בנין עיר
• בדיק ת התאמה של סדר הפעולות בהתאם למסמכי תכניות בנין עיר
• הבנת ההליך בקבל ת “תכנית כשרה לרישום” ועד לרישום בלשכת רישום הקרקעות
• הכרת מאגרי המידע השונים לטיפול בתב”עות ובחומר הביסוס לתצ”ר
• הכרת הרקע המשפטי הרלוונטי לעריכת תצ”ר תואם תב”ע
• הכרת סמכות הוועדה המקומית לחתימה על תצ”ר
שעות לימוד: 16 שעות
מספר מפגשים: 4 מפגשים

האירוע הסתיים
  • בית העובד (חברת החשמל)
  • נשר
  • ישראל

מתי זה קורה?

  • 01/05/0024 09:30   -   29/05/0024 13:30
  • 01/05/2024 09:30   -   29/05/2024 13:30