סדנה לניתוח עלויות תמחור וניהול פרוייקטים

סדנת קריאה והבנה של מסמכי לשכת רשום המקרקעין

תאריך

06/10/2021

שעה

15:00

פרטי המקום

משרדי לה"ב, קומה 13

מודדים עצמאיים, יודעים את מקצוע המדידות על בוריו, ועדין יש מקום להתמקצע בניהול העבודה, באופן אפקטיבי ורווחי.

 

הסדנא תתקיים ברחוב המרד 29, קומה 13, תל-אביב, משרדי לה”ב
מספר מפגשים:
3 מפגשים של 4 שעות כל אחד.
תאריכים: 27.10 ,14.10 ,06.10
שעות לימוד: 12
שעות הסדנא: 15:00-19:00
קהל יעד: מודדים מוסמכים עצמאיים, מזמיני עבודות.
הנחיות למפגש הראשון: להביא מפת מדידה של פרויקט שביצעתם

מטרה: להכיר את עלויות הפעלת המשרד באופן מקיף ולעשות שימוש בתורות וכלי ניהול פרויקטים להשגת
תוצאות טובות יותר בעת העבודה במשרד.
הקניית כלים מעשיים לניהול כספים בהיבטי תמחור, חילוץ נתונים, יכולת השוואה, כלים להעמסת עלויות,
בניית אקסל גנרי להצעות מחיר לפי העמסת עלויות תוך העמסת רווח ועקיפות תחת היבטים שונים.

נושאים מרכזיים:

נושא פרוט
ניתוח עלויות וחישוב רווחיות הוצאות ישירות: משאבי אנוש, ציוד מדידה ומיחשוב, רכבים .
הוצאות עקיפות: משרד, ביטוחים, הנה”ח, עו”ד, ניהול המשרד
הכנת מחירון של גורמי ייצור סוגי תשומות משאבי האנוש: צוותי מדידה של 1 ,2 או 3 עובדים, מנהל
מקצועי במשרד ועורך מפות .
הוצאות חיצוניות: צילומי אוויר, איתור תשתיות, מדידת נקודות בקרה ועוד.
הכנת הצעת מחיר ניתוח הפרויקט, תחשיב תשומות נדרשות, השוואה לתעריף הלקוח, משלוח
הצעה.
עקרונות בניהול פרויקט הבנת הפרויקט והמשאבים הנדרשים: תשומות, לו”ז, הוצאות. תכנון לוח
זמנים (גאנט) וצווארי בקבוק, מעקב ביצוע ובקרה, תעוד.
כלים לניהול פרויקטים Project MS ,כלים מקוונים, אקסל, פיתוחים ייעודיים .
ניהול פרויקט מדידות יישום העקרונות באמצעות כלי ניהול של פרויקט מדידות

סילבוס:

שעות נושא השיעור מרצה
  06.10.2021 – מפגש מספר 1  
15:00-15:30 פתיחת הקורס ותיאום ציפיות רונן רגב, מודד מוסמך, מנכ”ל מפ”י לשעבר
16:10 -15:30


17:00 -16:10


17:30 -17:00

17:30-18:15

18:15-19:15

19:15-19:30
הכרת יסודות התמחיר, נקודת איזון והיכולת לקבל החלטות מבוססות תמחיר
(הכרת המסגרת המושגית, סוגי מלאי)

סקירה של שיטות התמחיר הנפוצות וניתוח עלויות פרויקט
תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך, העמסת עלויות עקיפות, רישום החשבונאי, העמסת
חסר ויתר, ממוצע משוקלל ויחידות שוות ערך, תמחיר תקן, ניתוח סטיות

הפסקה

סקירה של שיטות התמחיר הנפוצות וניתוח עלויות פרויקט

דיון פעיל של שאלות ותשובות מהשטח בנושא ניתוח עלויות של פרויקט

סיכום
ותובנות
ליאור אגאי, רו”ח
  14.10.2021 – מפגש מספר 2  
16:00 -15:00

17:00 -16:00

17:30 -17:00

17:30-18:00


18:00-19:00
19:00-19:30
הצגת מבנה דוחות תמחיריים נפוצים ועיצוב הדוחות לפי סוג הפרויקט הנדרש

תרגול משותף ובניית אקסל להעמסה

הפסקה

מתן כלים אסטרטגיים לתמחור בתנאים שונים
תמחור בתנאי אי וודאות, העמסת הוצאות עקיפות בתרחישים שונים

תמחור של רכש ומכרזים
כולל סיכונים חיצוניים בביצוע העבודה כגון: הסתייגות לעניין סגירת כבישים ; כיסויים
בביטוח מקצועי; פתיחת שוחות על ידי שרברב במרחב ציבורי; פתיחת שוחות במרחב
הפרטי

תמחור של פעילות רב-שנתית בהתבסס על ניתוחי שוק מתקדמים
ליאור אגאי, רו”ח
  27.10.2021 – מפגש מספר 3  
16:00 -15:00

17:00 -16:00

17:30 -17:00

17:30-18:00

18:00-19:00

19:00-19:30
פרויקטים בניהול עקרונות

פרויקטים לניהול כלים

הפסקה

ניהול פרויקט במשרד מדידות

תרגול מעשי בתכנון הפרויקט ב- Excel

סיכום
 רונן רגב, מודד מוסמך, מנכ”ל מפ”י לשעבר
האירוע הסתיים

פרטי המקום

  • משרדי לה"ב, קומה 13
  • המרד 29
  • תל אביב

מתי זה קורה?

  • 06/10/2021 15:00 - 19:15
  • 14/10/2021 15:00 - 19:15
  • 27/10/2021 15:00 - 19:15