כנס שנתי משותף ה- 41: AI בעולם התכנון המיפוי והמדידה

Date and Time:

30/05/2024 07:30 - 16:30

פרטי המקום

אולמי וואלי, כפר סבא

התחל הזמנה:

Ticket type בחר כמות: מחיר לכרטיס:
מחיר לחבר בגופים המארגנים לעובדי מפי/עובדי קבלן

הרשמה עד 31.3.2024

160 נותרו:
550
מחיר לגימלאי 

הרשמה עד 31.3.2024

194 נותרו:
340
סטודנט

הרשמה עד 31.3.2024

199 נותרו:
340
מחיר לאורח (שאינו חבר בגופים המארגנים)

הרשמה עד 31.3.2024

190 נותרו:
650
כמות כרטיסים: מחיר לתשלום:

About The Events

דמי הרשמה לכנס:

הודעה על השתתפות בכנס כרוכה בתשלום מראש

 

פרטי המקום