כנס שנתי משותף ה- 41: AI בעולם התכנון המיפוי והמדידה

Date and Time:

30/05/2024 07:30 - 16:30

פרטי המקום

אולמי וואלי, כפר סבא

האירוע הסתיים

About The Events

דמי הרשמה לכנס:

הודעה על השתתפות בכנס כרוכה בתשלום מראש

 

פרטי המקום