פרוטוקולים

פרוטוקלים מתוך ישיבות זום של הלשכה.

פרוטוקול מספר 1 - מפגש בזום 16 במרס 2023