פרוטוקולים

פרוטוקלים מתוך ישיבות זום של הלשכה.

פרוטוקול מספר 1 - מפגש בזום 16 במרס 2023

פרוטוקול מספר 2 - ישיבת ועד בזום יוני 2023

פרוטוקול מספר 3 - 2.3.23

פרוטוקול מספר 4 - 11.5.23

פרוטוקול מספר 5 - 22.6.23

פרוטוקול מספר 6 - 1.2.24

פרוטוקול מספר 7 - 22.2.24

פרוטוקול מספר 8 - 21.3.24

פרוטוקול מספר 9 - 15.4.24

פרוטוקול מספר 10 - 20.6.24