מידע שימושי

לשכת המודדים הינה הגוף המאגדתחתיו את רוב המודדים המוסמכים בישראל.

לשכת המודדים מורכבת ממספר חברי וועד….. וועדות…