המודד המוסמך כמוביל שינוי טכנולוגי בענף הבנייה והתשתיות

סלאמה עואודה - מודד מוסמך - אקסיס פתרונות מדידה מתקדמים בע"מ

תחום החדשנות בבנייה ובתשתיות – Construction Tech

בעשור האחרון, פתרונות טכנולוגיים שינו תעשיות שלמות – הם עיצבו מחדש את הצרכים ואת דפוסי הייצור והמיומנות הנדרשות ואף ייצרו מודלים עסקיים חדשים. הטכנולוגיות החדשניות הצליחו לחדור ולשנות כמעט כל אספקט בחיינו. אך בזמן הזה, בתעשיית הבנייה והתשתיות – מהתעשיות הגדולות והמשפיעות ביותר בכלכלה העולמית, עם למעלה מ 10 טריליון דולר שמושקעים על מוצרים ושירותים באופן ישיר בענף זה מדי שנה, המשיכו להתנהל באותה דרך שבה עבדו ב- 50 השנים האחרונות.

ענף הבנייה והתשתיות נחשב כענף מיושן מבחינה טכנולוגית. ענף המתבסס כבר מאות שנים על עבודת כפיים, פרודוקטיביות נמוכה, אי עמידה בלוחות זמנים, איכות בנייה נמוכה, חריגות מהתכנון, כשלים בביצוע, כשלים בטיחותיים ורווחיות נשחקת. בשנים האחרונות הבינו בענף הבנייה והתשתיות שהמהפכה הדיגיטלית חייבת להגיע גם אליהם מה שיוצר המון הזדמנויות עבור סטרטאפים וחברות טכנולוגיה הפועלות בתחום.

תחום החדשנות בבנייה ובתשתיות – Construction Tech,  פועל לייעל את התהליכים, לדייק ביצועים ולמקסם משאבים והוא כולל מספר תחומים מרכזיים:

 • ניהול – טכנולוגיות מתקדמות לניהול פיקוח ובקרה של פרוייקטי בנייה מרוכבים.
 • דיגיטציה של אתרי בנייה – טכנולוגיות ניטור מתקדמות המשלבות חיישנים ופתרונות IOT (internet of things) יחד עם טכנולוגיות מדידה וחישה לתיעוד רציף ומדויק של אתרי בנייה, מדידה ומיפוי כולל צילום וסריקה מהאוויר והקרקע.
 • חומרי בנייה מתקדמים ומודרניים ובנייה ירוקה.
 • בטיחות – אכיפת הוראות ונהלי בטיחות וצמצום משמעותי של מספר התאונות על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשניות, ציוד טכנולוגי לביש, עיבוד תמונה בזמן אמת, חיישנים ורחפנים.
 • התייעלות וחסכון – ניצול מרבי של חומרים ומשאבים, הפחתת עלויות, קיצור.
 • מידול תלת ממדי ומציאות רבודה – מעבר מתכנון דו ממדי למודלים ספרתיים תלת ממדיים. הטמעה של מציאות רבודה לפיקוח ולבקרה אחר הבנייה והביצוע בשטח.
 • אוטומציה ורובוטיקה – הטמעת תהליכי ייצור אוטומטיים המתבססים על רובוטים, בינה מלאכותית, ביג דאטה, יישומים מבוססי מיקום ועוד.

שילוב מרבי של טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות דיגיטליים בתחומי הבנייה והתשתיות יובילו לשיפור משמעותי ובכלל זה לחסכון רב בעלויות הבנייה והפיתוח ובקיצור משמעותי של זמן הביצוע. קרוב היום שבו רחפנים יצלמו ויסרקו את אתר הבנייה וימסרו את המידע שנאסף למרכז בקרה אשר יהיה מעודכן בזמן אמת על כל פרט ופרט באתר כולל התקדמות הביצוע. באמצעות GPS ותגיות משדרות יוכל מרכז הבקרה לעקוב אחר תנועת הציוד, הפועלים והחומרים. הדבר יאפשר לתכנן את זרימת החומרים, למנוע בזבוזי זמן ולמנוע צווארי בקבוק ולהביא לשימוש אופטימאלי של הציוד.

החדשנות הטכנולוגית חודרת בשנים האחרונות לענף הבנייה והתשתיות מובילה לשינויים בענף. אתרי הבנייה יהיו מחוברים ומנוטרים כל הזמן. באתרי הבנייה יהיה מערך של חיישנים וטכנולוגיות מדידה אשר יאפשרו תיעוד וניטור רציפים של אתר הבנייה indoor ו- outdoor. טכנולוגיות ניטור אשר יאפשרו פיקוח ובקרה שיטתיים ורציפים אחר התקדמות ביצוע הפרויקט, איתור אוטומטי בזמן אמת של כשלים וחריגות מהתכנון. מערך של חיישנים לתיעוד רציף, מפורט, מדויק וחזותי של כל שלב ושלב בתהליך הבנייה.

עם כניסת ענף הבנייה לעידן חדש של חדשנות טכנולוגית, למודד המוסמך יהיה מקום מרכזי ומשמעותי בצוות המקצועי שמוביל כל פרויקט הנדסי. מדידה ומיפוי מפורטים ועדכניים בזמן אמת המהווים תשתית מידע מרכזית עליה יתבססו כל המעורבים בפרויקט. טכנולוגיות אלה יחד עם יכולות עיבוד מתקדמות ישימו את המודד כגורם מקצועי מרכזי וחיוני בצוות המקצועי של כל פרויקט.

החדשנות הטכנולוגית בתחום המדידה והמיפוי

על פי סקר שבוצע בארה”ב על ידי POB בסוף 2019 ופורסם בתחילת 2020 בנושא של מכשור וטכנולוגיות מדידה שמשמשות את המודדים וחברות המדידה. מהסקר נמצא שנמשכת המגמה שמודדים וחברות מדידה ומיפוי רוכשות ומטמיעות טכנולוגיות חדשות לטובת הגדלת התפוקות וייעול תהליך העבודה.

מתוך הסקר נמצא שרוב המודדים עוסקים במתן שירותי מדידה ומיפוי לענף הבנייה והתשתיות – 27% וכן לצורך תכנון – 24%. ביחס לשנים עברו ישנה ירידה באחוז המשרדים שעוסקים במדידה קדסטרית – 15%.

מתוך הסקר עולה שטכנולוגיית המדידה המובילה הינה ה- GNSS – 61%. נמשך הגידול בשימוש בסורקי לייזר – 42%. 67% מהנשאלים עושים שימוש בקלטות, 45% ב Total Station רובוטי,  42% בטכנולוגיית ה- GIS. טכנולוגיה נוספת שצמחה משמעותית הינה רחפני הצילום. 33% מהנשאלים עושים שימוש ברחפני צילום. גידול זה נובע בין היתר בזכות שינויים רגולטיביים וכן בשל זיהוי הרחפנים כטכנולוגיית מדידה יעילה ואפקטיבית עם פוטנציאל לפיתוח תחומי עשייה חדשים וחשיפה ללקוחות חדשים.

“ארגז הכלים” של המודד מתרחב ומשתכלל והוא כולל היום מגוון של סנסורים ותוכנות המובילים לשינויים בשיטות העבודה, הייצור, העיבוד ובאיכות תוצרי המדידה והמיפוי ובכלל זה:

 • יכולת יישום מהירה – “מעכשיו לעכשיו”, בעלות ביצוע נמוכה ויכולת עיבוד והפקת תוצרים אוטומטיים. מדידה עתית בתדירות גבוהה לצורכי ניטור, איתור שינויים, פיקוח ובקרה.
 • תוצרי מדידה ראסטריים ווקטוריים איכותיים ברמת רזולוציה ופירוט גבוהים ביותר כולל תצלומי אוויר ואורתופוטו ברזולוציה של 1 ס”מ לפיקסל וענני נקודות תלת ממדיים.
 • שילוב בו זמנית של מספר סנסורים במערכות מדידה קרקעיות נייחות ורכובות ובמערכות אוויריות כולל על גבי רחפנים ובכלל זה מצלמות RGB, מצלמות תרמיות, מצלמות IR, סורקי לייזר אוויריים וקרקעיים

הטמעה ושימוש בטכנולוגיות מדידה מתקדמות יחזקו את מעמדו המקצועי של המודד כגורם מקצועי מוביל בתחום החדשנות הטכנולוגית בפרויקטים הנדסיים בענף הבנייה והתשתיות. חדשנות טכנולוגית בתחום המדידה שיישומה יובילו לשיפור ברמת הביצוע בפרויקטים הנדסיים – ביצוע מדויק תואם לתכנון, שיפור ברמת הפיריון ויעילות העבודה, חסכון בעלויות הביצוע, קיצור לוחות זמנים ועוד.

מגמות ושינויים בתחומי העשייה של המודד המוסמך

החדשנות הטכנולוגית מובילה כבר היום לשינויים ולמגמות בתחומי העשייה של המודד המוסמך ובכלל זה:

 • תהליך המדידה והמיפוי יהיו מהירים יותר, יעילים יותר וקלים יותר. עבודת מדידה בעשור הקרוב תתבסס ברובה על טכנולוגיות מדידה וחישה מתקדמות ועל תוכנות עיבוד רבות עוצמה. המודד יעשה שימוש בטכנולוגיות מדידה וחישה לכיסוי שטחים נרחבים יותר ומרחוק ובכלל זה רחפני צילום, סורקי לייזר רובוטיים ומערכות Mobile Mapping. טכנולוגיות אשר יאפשרו למודד למדוד שטחים גדולים יותר, ברמת פירוט גבוהה יותר וברמת דיוק גבוהה יותר וכל זה בזמן קצר יותר. טכנולוגיות מדידה הכוללות תוכנות עיבוד אשר יאפשרו למודד לבדוק בזמן אמת, בשטח, את איכות ושלמות המדידה. אלה יאפשרו למודד לבצע את עבודת המדידה באופן מלא ואיכותי בשטח וייתרו את הצורך לחזור לשטח לטובת ביצוע מדידה חוזרת או משלימה. עבודתו של המודד תהיה יעילה יותר ופרודוקטיבית יותר.
 • טכנולוגיות המדידה המתקדמות כוללות גם תוכנות לביצוע עיבוד של תוצרי המדידה בסמיכות זמן למועד ביצוע המדידה ובכלל זה: רגיסטרציה של ענני נקודות, בדיקת ניצבות ומישוריות של קירות ומשטחים ועוד. אלה יקצרו את זמן העיבוד שיבוצע במשרד ויקצרו את חלון הזמן בין מועד ביצוע המדידה ולמועד אספקת תוצרי המדידה והמיפוי ללקוח.
 • תוצרי המיפוי יהיו עשירים יותר, מפורטים יותר, מדויקים יותר ובתלת ממד. תוצרי מיפוי הכוללים ענני נקודות ותצלומים קרקעיים ו/או אוויריים. תוצרי מיפוי ספרתיים, פוטו-ריאליסטיים של העולם הפיזי. תוצרי מיפוי חיים, דינמיים שמתעדכנים בזמן אמת.
 • דרישה גוברת לנתונים גיאו-מרחביים משופרים – נתונים מדויקים, מפורטים ועדכניים. למודדים יהיו את הטכנולוגיות שיאפשרו איסוף ואספקת נתונים משופרים אלה. העולם העסקי יהיה רעב למידע גיאו-מרחבי מדויק ועדכני. נתונים גיאו-מרחביים ממוקדים ומדויקים ישמשו עולמות עסקיים נוספים. החדשנות הטכנולוגית תאפשר למודד מתן מענה לצרכים אלה. חברות מדידה מובילות ישקיעו בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות שיהוו אמצעי לאיסוף מהיר של נתונים גיאו-מרחביים מדויקים ומפורטים. חברות אלה יתבססו על תוכנות מתקדמות ורבות עוצמה לעיבוד אוטומטי של תוצרי המדידה, חילוץ אוטומטי של נתונים ואוטומציה של תהליכי העבודה. הון עצום מושקע בשנים האחרונות בתחום הרכבים האוטונומיים והתחבורה החכמה. הון עצום המושקע בין היתר בפיתוח מגוון של חיישנים, יכולות עיבוד רבות עוצמה, טכנולוגיות מיקום וניווט וייצור מיליוני מערכות מדידה ניידות. מערכות מדידה המותקנות על רכבים ומהווים מקור למידע מרחבי עדכני בהיקפים עצומים. האתגר לחברות המדידה הוא ביכולת לעשות שימוש במידע זה ולהפיק ממנו תוצרים המותאמים ללקוחותיהם.

סריקת לייזר בתלת מימד

“ארגז הכלים” של המודד מתרחב ומשתכלל והוא כולל כיום מגוון של סנסורים ובהם סורקי לייזר נישאים ונייחים. טכנולוגיות סריקת לייזר בתלת ממד מאפשר מדידה מפורטת ומדויקת של מבנים ואתרים כרקע לתכנון. סורקי לייזר המשלבים מצלמות המספקים כתוצרי סריקה ענני נקודות, תצלומים קרקעיים ומודלים פוטוריאלסטיים. שימוש בטכנולוגיות סריקה במהלך ביצוע העבודה, מאפשר תיעוד מפורט ומדויק ומעקב אחר התקדמות ביצוע הפרויקט ואיתור חריגות ומהתכנון. איסוף מהיר של נתונים מהיר, ביחד עם מחשבים של ימינו המציעים יכולת אחסון נתונים בהיקפים גדולים ועיבוד מהיר של תוצרי הסריקה בזמן אמת בשטח, סורקי הלייזר המקצועיים והמתקדמים המשמשים בענפי הבנייה מספקים מגוון פתרונות שלא היו זמינים עד לפני שנים ספורות.

תוכנות עיבוד מובנות במערכות הסריקה לביצוע רגיסטרציה אוטומטית של ענני נקודות, בדיקת איכות ושלמות תוצרי הסריקה בזמן אמת באתר הבנייה ובכך  מקלים על אנשי מקצוע עם ניסיון סריקה מועט ומבטיחים שמשימת הסריקה תבוצע באופן מלא.

ככל שהחומרה תמשיך להשתפר, סריקת לייזר תלת ממדית תהפוך למהירה יותר, מדויקת יותר ובמחיר סביר יותר. אימוץ סורקי לייזר תלת מימד, יחד עם החומרה והתוכנה התומכת בהם, ימשיכו לצמוח ככל שמחירים נמוכים וצמיחת השוק חושפים דרכים חדשות ומרתקות להשתמש בטכנולוגיה עוצמתית זו.

טכנולוגיות מתקדמות של תצוגה והדמיה

“ארגז הכלים” של המודד כולל היום מגוון של סנסורים ותוכנות המאפשרים לו להפיק תוצרי מיפוי דיגיטליים, מדוייקים, מפורטים, תלת-ממדיים, מציאותיים (ריאליסטיים) עם יכולת צפייה בהם עם משקפי מציאות מדומה ובשילוב טכנולוגיית מציאות רבודה.

טכנולוגיות מתקדמות של תצוגה והדמיה ובהן טכנולוגית מציאות מדומה Virtual Reality (VR) ומציאות רבודה Augmented Reality (AR) המשלבות מקלט GNSS והמאפשרות הצגה והבנה של נתונים מורכבים ובהם נתוני תכנון תלת ממדיים יחד עם הצגת המצב הקיים בשטח. טכנולוגיות אשר מסייעות בהליך קבלת ההחלטות, בחינה של חלופות, מעקב אחר הביצוע והתאמתו לתכנון, פיקוח ובקרה על איכות ושלמות הביצוע ועוד. טכנולוגיות הדמיה רבות עוצמה המשמשות מגוון רחב של אנשי מקצוע ובעלי עניין בכל פרויקט בנייה ופרויקט הנדסי.

טכנולוגיות AR ו- VR המאפשרות למשתמש לצפות במידע תכנוני דו-ממדי ותלת-ממדי, בנתוני מיפוי של מערכות תשתית נסתרות, גבולות קדסטר, מודלים תלת ממדיים ועוד, מכל זווית ובקנ”מ מציאותי 1:1 וברמות שקיפות שונות וזאת על רקע המצב הקיים בשטח. טכנולוגיות אלה מאפשרות למשתמשים עם רמות שונות של ידע טכני להבין את התוכניות ולראות את התמונה הכוללת. טכנולוגיות AR ו- VR משתלבות לאורך כל חיי הפרויקט – משלב התכנון הראשוני, דרך הניהול והפיקוח ועד השלמת הפרויקט ואף לאחר מכן לצורכי תחזוקה.  טכנולוגיות אלה משמשת כיום מודדים, יזמים, מתכננים, אדריכלים, אדריכלי נוף, מנהלי פרויקטים, קבלני ביצוע, מפקחים, יזמים ומשווקי נדל”ן ועוד.

מתכננים, אדריכלים יכולים לראות את ה”עתיד” ולהבין את התכנון וכיצד הוא משתלב עם הקיים, ל”החיות” ולסייר בתוך התכניות בשטח, לבחון חלופות תכנוניות ולשתף את הלקוח בתכנון ולהפוך תכניות מורכבות להמחשות פשוטות.

מנהלי פרויקטים, מפקחים, קבלני ביצוע רואים את הפרויקט שלהם צומח ואת התקדמות הפרויקט ביחס למתוכנן, לבצע פיקוח ובקרה ואיתור חריגות מהתכנון בזמן אמת ומהשטח, לא להחמיץ אף פרט – לבדוק בשטח שהביצוע תואם את התכנון המפורט, שיתוף מידע בזמן אמת עם קבלני משנה ועובדים, זיהוי חזותית בשטח בעיות וקבל החלטות מושכלות לפתרון בעיות בזמן אמת באתר הפרויקט.

בתחום היזמות ושיווק הנדל”ן – הצגות בית וירטואליות בקנ”מ מציאותי ובסביבה האמתית של הפרויקט, רוכשים פוטנציאליים יכולים לחקור דגמים מבפנים ומבחוץ באמצעות כלים אינטראקטיביים כמו תצוגת שקיפות וחתך רוחבי ולסייר בכל אחד מהבתים באופן מעמיק יותר.

מערכות AR ו- VR מאפשרות למודדים לבצע מדידה מדויקת יותר וגילוי בעיות בנתונים בזמן אמת בשטח, להביא את נתוני הפרויקט אל השטח ותבדקו את שלמות ודיוק הביצוע, סיוע באיתור של תשתיות תת קרקעיות, הצגת גבולות חלקות על רקע המצב הקיים ועוד.

מערכות AR ו- VR  משתלבות בניהול פרויקטים בשיטת  Building Information Modeling (BIM)   והיא מאפשרת תכנון יעיל וביצוע מדויק.

טכנולוגיות ניטור

הטכנולוגיה המודרנית מקלה מתמיד לנהל ביעילות פרויקטים מורכבים רחבי היקף עם אתרי עבודה מקוונים המתבססים על תוכנות וטכנולוגיות מבוססות ענן, מכשיר מדידה ניידים ונייחים וחיישנים בפריסה בשטח לקבלת כיסוי מלא של אתר הבנייה. טכנולוגיות מבוססות ענן המאפשרות לשתף נתונים באופן חופשי ויעיל בזמן אמת. יחד עם תוכנת ניהול ומעקב ידידותית שתאפשר לעובדי בנייה, מנהלי בטיחות, מפקחים ופקחים כאחד לגשת למידע שהם צריכים בטלפונים הניידים והטאבלטים שלהם מהשטח. במקביל, זרימות עבודה המאפשרות Wi-Fi ו- Bluetooth מנצלות את מלוא הנתונים הניתנים לבנייה על ידי אוטומציה של חומרה כמו תחנות סך רובוטיות וכלי מיקום מהירים להאצת תהליכי הפריסה והמדידה ללא צורך במתן מידע מחדש לבקרים. מערכות מיקום עם GPS המאפשרות מצבים שבהם קו הראייה קשה לתחזק; וסורקי לייזר תלת-ממדיים להקמה דיגיטלית של נתונים בנויים. ולסיום, ציוד היקפי מציע אפשרויות אפילו יותר מרגשות ויצירתיות להשגת אתר עבודה פרודוקטיבי ומחובר לרווחים באמצעות תגי RFID וקוראים, מצלמות, שערי בקרת גישה וציוד עם אפשרות IoT.

 

החדשנות הטכנולוגית חודרת בשנים האחרונות לענף הבנייה והתשתיות מובילה לשינויים בענף. אתרי הבנייה יהיו מחוברים ומנוטרים כל הזמן. באתרי הבנייה יהיה מערך של חיישנים וטכנולוגיות מדידה אשר יאפשרו תיעוד וניטור רציפים של אתר הבנייה indoor ו- outdoor. טכנולוגיות ניטור אשר יאפשרו פיקוח ובקרה שיטתיים ורציפים אחר התקדמות ביצוע הפרויקט, איתור אוטומטי בזמן אמת של כשלים וחריגות מהתכנון. מערך של חיישנים לתיעוד רציף, מפורט, מדויק וחזותי של כל שלב ושלב בתהליך הבנייה.

באתרי הבנייה יהיו מערכות מדידה וניטור שילוו את הפרויקט לאורך ביצועו. טכנולוגיות מדידה וניטור שיאפשרו מדידה ומיפוי בזמן אמת. מדידה ומיפוי מפורטים ועדכניים בזמן אמת המהווים תשתית מידע מרכזית עליה יתבססו כל המעורבים בפרויקט. טכנולוגיות אלה יחד עם יכולות עיבוד מתקדמות ישימו את המודד כגורם מקצועי מרכזי וחיוני בצוות המקצועי של כל פרויקט.

“ארגז הכלים” של המודד מתרחב ומשתכלל והוא מאפשר מעבר לשירותים מקוונים –  זמינות התוצרים ונתוני המדידה בענן, בזמן אמת, בסמוך למועד המדידה והייצור. היכולת לצפות בתוצרים  “מרחוק” באמצעות צפיין  (web viewer) יחד עם כלי תשאול, ניתוח ומדידה. הלקוח לא יצטרך לרכוש תוכנות ייעודיות, לנהל ולתחזק בסיס מידע המודד יספק למזמין פתרון כולל ו”מרחוק”.

טכנולוגיות מבוססות ענן המאפשרות לשתף נתונים באופן חופשי ויעיל בזמן אמת. יחד עם תוכנות ניהול שיאפשרו לעובדי בנייה, מנהלי בטיחות, מפקחים ופקחים כאחד לגשת למידע שהם צריכים בטלפונים הניידים והטאבלטים שלהם מהשטח.

 

סיכום

המודדים ומהנדסי המיפוי והגיאו-אינפורמציה נחשפים בעשור האחרון לחדשנות טכנולוגית מגוונת ורחבה המשנה את הדרך בה הם עובדים והפותחת בפניהם הזדמנויות רבות והמקדמת את מקצוע המדידה ואת מעמד המודד. חדשנות טכנולוגית שהמודדים מחויבים להיות חלק ממנה וערוכים לה – ללמוד, להטמיע וליישם פתרונות וטכנולוגיות מדידה ומיפוי מתקדמים וחדשניים. חדשנות טכנולוגית המחזקת את מעמדו של המודד המוסמך כגורם מקצועי מוביל ומרכזי בצוות המקצועי בכל פרויקט הנדסי. בעידן של חדשנות טכנולוגית – מקצוע המדידה הינו מקצוע טכנולוגי מתקדם הכולל יישום של טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות.

המודד, כמנהל עסקי וכמנהל מקצועי, מוכרח להבין את סביבתו המשתנה ועליו לפעול ולחדש באופן קבוע, ללא הרף. מודד אשר ישכיל לאמץ את השינויים הטכנולוגיים ייפתחו בפניו שווקים חדשים, היקף פעילותו יגדל ויתרחב והוא אף ייהנה מצמיחה כלכלית תוך שיפור יעילות העבודה והגדלת הפריון.

בתעשייה לא נשארים אדישים לאתגרים אלה ומקפידים להיחשף מדי יום לטכנולוגיות פורצות דרך וכיווני מחשבה חדשים ורעננים שמביאים לשיתופי פעולה בין חברות בנייה ותשתיות וסטארטאפים שמטרתם לפתור את האתגרים העסקיים הקיימים והעתידיים.

אחד מהתחומים הוא  Machine Control. חברת TRIMBLE העולמית מציעה פתרונות פרודוקטיביים וחדשניים בתחום של מערכות שליטה ובקרה על ציוד הנדסי כבד לתחום התשתיות – סלילה של כבישים, עבודות עפר, חציבה, שקילה, ניטור ועוד.

פתרונות חדשניים ומשולבים המאפשרים:

 • ביצוע מדויק תואם לתכנון
 • ביצוע מהיר וחסכון בזמן
 • חסכון בעלויות הביצוע – הפחתת השימוש בחומרים יקרים מעבר לנדרש, ביצוע העבודה עם פחות עובדים ועם פחות כלים
 • עמידה בסטנדרטים גבוהים הנדרשים על ידי המזמינים
 • הגברת הבטיחות
 • ביצוע עבודה איכותית ומדויקת גם בלילה
 • מעקב ותיעוד רציף אחר התקדמות הפרויקט

פתרונות המקנים למשתמש בהם יתרון איכותי ותחרותי – לעבוד בצורה חכמה יותר, מהירה יותר, רווחית יותר ובטוחה יותר

לצד האתגרים והאיומים, החדשנות הטכנולגית מהווה כר פורה לפיתוח תחומי עשייה חדשים ורבים שהמודד יכול להשתלב בהם ולהובילם. אנו עדים לתחומי עשייה חדשים ועולמות תוכן חדשים ובהם:  ערים חכמות SMART CITIES ומערכות GIS עירוניות, מיפוי עירוני מפורט HD MAPPING, CONSTRUCTION TECH, MACHIN TECH, תנועה חכמה SMART MOBILITY ורכבים אוטונומיים, רחפנים,  ,BIM MOBILE MAPPING ועוד.