קורסים וסדנאות מקצועיים

כחלק מהיותה גוף המאגד סביבו אנשי מקצוע מתחום המיפוי והמדידות, לשכת המודדים מארגנת קורסים רבים למודדים מוסמכים אשר רוצים להרחיב את הידע וההתמחות שלהם בתחומים שונים הקשורים למיפוי ומדידות, חלק מהקורסים מקודמים בשיתוף פעולה עם גופים נוספים כגון המרכז למיפוי ישראל, הטכניון, הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין ועוד.