קורסים מקצועיים

כחלק מהיותה גוף המאגד סביבו אנשי מקצוע מתחום המיפוי והמדידות, לשכת המודדים מארגנת קורסים רבים למודדים מוסמכים אשר רוצים להרחיב את הידע וההתמחות שלהם בתחומים שונים הקשורים למיפוי ומדידות.

תחת הקורסים המקצועיים שמקדמת הלשכה, ניתן למצוא קורסים כדוגמאת:

  • קורס פענוח תצ”א למתחילים / למתקדמים 
  • קורס בוררות בנושא מיפוי ומדידות
  • קורס גישור למודדים מוסמכים
  • קורס לרישום מקרקעין
  • קורס לרישום מקרקעין בתלת מימד
  • קורס הטסת רחפנים וקבלת רישיון מטיס
  • קורס להכשרת עוזרי מודדים ועוד

חלק מהקורסים מקודמים בשיתוף פעולה עם גופים נוספים כגון המרכז למיפוי ישראל, הטכניון, הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין ועוד.