ימי עיון

פעילות הלשכה להכשרה והעשרה מקצועית המתבצעת במסגרת ימי עיון