דמי חבר

דמי חבר לשנת 2021: ועד לשכת המודדים המוסמכים החליט כי דמי החבר לשנת 2021 ישארו כפי שהיו בשנה החולפת.

מודד שכיר

מהשנה השלישית לחברותם
300
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

מודד שכיר

בשנה הראשונה והשניה לחברותם
150
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

מודד עצמאי

-
1600
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

מודד עצמאי

בשנה הראשונה והשניה לחברותם
800
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

מודדים עצמאי + שותף אחד

2 שותפים במשרד
2400
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

חבר פנסיונר

שעובד במשרה חלקית
600
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

חבר פנסיונר

שאינו עובד (לא בעל משרד)
120
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021

חבר נספח

-
300
שנתי
  • דמי חבר לשנת 2021
2021