דמי חבר

דמי חבר לשנת 2024:

מודד שכיר

מהשנה השלישית לחברותם
300
שנתי
  • דמי חבר

מודד שכיר/מתאמן

בשנה הראשונה והשניה לחברותם
150
שנתי
  • דמי חבר

מודד עצמאי

-
1600
שנתי
  • דמי חבר

מודד עצמאי

בשנה הראשונה והשניה לחברותם
800
שנתי
  • דמי חבר

מודדים עצמאי + שותף אחד

2 שותפים במשרד
2400
שנתי
  • דמי חבר

חבר נספח

(שאינו מודד מוסמך)
300
שנתי
  • דמי חבר

סטודנט

(שאינו מודד מוסמך/מתאמן)
300
שנתי
  • דמי חבר

חבר פנסיונר

שעובד במשרה חלקית (שאינו בעל משרד)
600
שנתי
  • דמי חבר

חבר פנסיונר

שאינו עובד (לא בעל משרד)
300
שנתי
  • דמי חבר