דיווח אנונימי

טופס זה משמש עבור גורמי מקצוע והציבור הרחב,  לדיווח אל לשכת המודדים המוסמכים בישראל אודות מקרים שנדרשת מעורבות השלכה, בירור המקרה ופעולות אכיפה.
הדיווחים יבחנו ע”י ועדת המשנה לאכיפה בלשכת המודדים המוסמכים בישראל ויטופלו על פי שיקול דעתה.

פרטי המקרה והמידע המצורף, כולל הפרטים האישיים של המתלונן/ת, ישמרו בלשכת המודדים המוסמכים בישראל וישמשו לטובת הבירור והמשך הטיפול. 
חובה לכלול את פרטי הגורם המדווח, גם אם הינו מעוניין להשאר אנונימי מחוץ ללשכת המודדים המוסמכים בישראל

מובהר כי במידה והפונה מבקש/ת להשאר אנונימי/ת, הלשכה על פי שיקול דעתה, יכולה לבחור לפעול בנושא במקום הפונה, כגורם מתווך בשם הפונה לטובת הגשת התלונה וטיפול בנושא מול מפ”י, או להחליט לסגור את הפניה, ובהתאם למקרה. תלונות ללא פרטים מזהים עלולות שלא להבחן.