פרופיל הלשכה

לשכת המודדים המוסמכים בישראל נוסדה לפני קום המדינה, בשנת 1946.

הלשכה היא הארגון היציג של המודדים המוסמכים בארץ. בלשכה חברים מודדים מוסמכים עצמאיים ושכירים כאחד.

תפקיד הלשכה הוא לאגד את המודדים המוסמכים, לייצגם, לקדם את מעמדם המקצועי, להגן על החופש המקצועי והזכויות של חברי הלשכה. ולשמור על רמתם המוסרית.

מרבית חברי הלשכה הם בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם בפקולטה להנדסה אזרחית ביחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה וקיבלו תואר מהנדס גאודט (BSC). לאחר תקופת התאמנות ובחינה קיבלו תואר מודד מוסמך.

ועד הלשכה בראשות היו”ר פרופ’ ירח דויטשר נבחר בנובמבר 2017  לכהונה בת 3 שנים. (בעקבות מגפת הקורונה, הארכה תקופת כהונת הועד באופן חד פעמי ל 4 שנים).

ועד הלשכה מורכב מ: 10 חברים המייצגים את כל מחוזות המדינה, יו”ר ועדת העצמאיים, יו”ר ועדת השכירים, נציגת הנשים, 3 חברי ועדת ביקורת, וכן 3 חברי בית דין כבוד.

הלשכה חברה בארגון הפדרציה הבינלאומית של המודדים FIG , מארגנת, מייצגת ומיוצגת בכנסים בינלאומיים בארץ ובעולם, יו”ר הלשכה פרופ’ ירח דויטשר הוא חבר כבוד בפדרציה העולמית וחבר בוועדה מס’ 3 העוסקת בניהול מידע מרחבי.