חזון מטרות ויעדים

חזון הלשכה:

לשכת המודדים, הארגון המייצג את ציבור המודדים המוסמכים בישראל, פועלת לקידום תחום המיפוי, המדידה והגיאו-אינפורמציה בישראל.

הלשכה תפעל מול כלל הגופים הרלוונטיים, לטובת ציבור המודדים, לקידום מעמדם המקצועי והעיסקי באמצעות הסברה, יצירת שיתופי פעולה, הדרכות ובניית קהילה מאוחדת.


מטרות הלשכה:
1.