ועד הלשכה

ועד לשכת המודדים נבחר על ידי כלל החברים בבחירות חופשיות שנערכות כל כ- שלוש שנים.

הוועד מייצג את חברי הלשכה ונותן ביטוי לאזורי העבודה והמגורים שלהם ולחלוקה על פי עובדים שכירים או עצמאיים.

בועד הלשכה עשרה חברים. 4 מאזור ירושלים והמרכז. שני חברים מייצגים את חיפה והצפון. חבר אחד מייצג את אזור הדרום. נציג לעצמאיים, נציג לשכירים, ונציגה לנשים

ועד הלשכה נושא באחריות מנהלית לפעולות הלשכה, מוביל את המגעים והקשרים עם הגופים הממונים עלינו כמו מפ”י ועם נותני העבודה השונים.

את משרדי הלשכה מנהלת ומובילה הגברת  סמדר ברכה שמזה שנים רבות נושאת במעמסה ומנהלת בפועל חלק גדול מפעולות הלשכה.

פרופ' ירח דויטשר

יו"ר לשכת המודדים

יאיר איזבוצקי

יו"ר העצמאים

רונן אורי

מזכיר הלשכה

בשאר פאהום

ס/יו"ר הלשכה

אבי חליוה

גזבר | נציג השכירים

יאיר דוידובסקי

נציג תל אביב והמרכז | יו"ר ועדה מקצועית | מרכז קורסים והשתלמויות

ודים פישביין

נציג הצעירים | יו"ר ועדת משנה לאכיפה מרכז רשתות חברתית

סלאמה עוואדה

נציג הצפון

ניר ארד

נציג הדרום

אירית בקר

נציגת הנשים

ברכה סמדר

מזכירת הלשכה

ועדת ביקורת

ד"ר גרשון שטיינברג

בית דין כבוד

גרינשטיין ארמי

ועדת ביקורת

בלן רודי

ועדת ביקורת

ועדת בית דין כבוד

משה פלוס

בית דין כבוד

יאיר נחמיאס

בית דין כבוד

ארליך יעקב

בית דין כבוד