ועד הלשכה

וועד לשכת המודדים נבחר על ידי כלל החברים בבחירות חופשיות שנערכות כל כ- שלוש שנים.

הוועד מייצג את חברי הלשכה ונותן ביטוי לאזורי העבודה והמגורים שלהם ולחלוקה על פי עובדים שכירים או עצמאיים.

בוועד הלשכה תשעה חברים. 4 מאזור ירושלים והמרכז. שני חברים מייצגים את חיפה והצפון. חבר אחד מייצג את אזור הדרום. נציג לעצמאיים ונציג לשכירים.

ועד הלשכה נושא באחריות מנהלית לפעולות הלשכה, מוביל את המגעים והקשרים עם הגופים הממונים עלינו כמו מפ”י ועם נותני העבודה השונים.

את משרדי הלשכה מנהלת ומובילה הגברת  סמדר ברכה שמזה שנים רבות נושאת במעמסה ומנהלת בפועל חלק גדול מפעולות הלשכה.

פרופ' ירח דויטשר

יו"ר לשכת המודדים

אליהו טלמון

ס.יו"ר לשכת המודדים | גזבר כבוד | נציג הדרום

יעקב עזרא

מזכיר הלשכה | נציג תל אביב

פלוס משה

ראש חטיבת העצמאים

בשאר פאהום

יו"ר ועדת תרבות | נציג הצפון

סלאמה עוואדה

נציג הצפון | נציג קשר עם גופים מסחריים בארץ ובחו"ל

יאיר דוידובסקי

יו"ר ועדה משפטית | נציג תל אביב | מרכז קורסים והשתלמויות

אבי חליוה

ראש חטיבת השכירים

שגיא לוין

נציג תל אביב

ברכה סמדר

מזכירת הלשכה

ועדת ביקורת

פוגל משה

בית דין כבוד

אברהם דיאמנט

ועדת ביקורת

גרינשטיין ארמי

ועדת ביקורת

ועדת בית דין כבוד

יאיר נחמיאס

בית דין כבוד

פוגל משה

בית דין כבוד

ארליך יעקב

בית דין כבוד