דבר יו”ר הלשכה

דבר יו”ר לשכת המודדים המוסמכים פרופסור ירח דויטשר